STARTUPCZ chce být symbolem a místem informací, koordinace, organizace, obrození
                                                 STARTUJ  VZHŮRU
  ČESKO .

 Nadějí nové, lepší budoucnosti lidí, občanů, tvořenou a rozvíjenou od obcí a měst ČR,  přes Evropskou Unii,  až po Vesmír. Tak jako OECD -Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, vznikla na zámku Muette v Paříži r. 1948, tak naše organizace STARTUPCZ pro obdobnou spolupráci a rozvoj, vzniká na hradě a  zámku Dolní Kounice                                                                       roku 2022


Co je pro nás potřebné a užitečné a co naopak zbytečné až škodlivé skutečně zjistíme, až když to potřebujeme.
Podivný boj proti podivné epidemii v letech 2020-21, představovala rozhodnutí úřadů bez osobní odpovědnosti, která zpochybnila vše, čemu jsme dosud věřili. Vyvolala tak devastující zásahy do našich životů, že samotná opatření se stala větší hrozbou s většími škodami, než samotná epidemie a to nejen v naši zemi.

V hledání ochrany a pomoci jsme si uvědomili, že je to stát s jeho vládou, orgány, úřady, správními stupni, které si platíme a podporujeme na svou ochranu a podporu. Že jeho prostřednictvím jsme členy Evropských a Světových organizací. Nic z toho nás však ohrožení nezbavilo. Ba naopak, začali jsme být svědky, že to vše nad námi občany svými opatřeními jen zhoršuje naše životy, zvyšuje naše ohrožení, náš pocit bezmoci. Opatření všech těch stupňů nad námi občany, působila zmatečně, nekompetentně, zvyšovala zbytečně naše náklady na život. Nepřezkoumatelným způsobem jedněm dávala impulzy k růstu a druhým k bankrotu, mnohdy jakoby  úmyslně napadala naše nejcitlivější místa, zneužívajíce svých pravomocí v náš neprospěch. Uvědomili jsme si, že na jejich rozhodování nemáme prakticky žádný vliv a když projevíme razantní nesouhlas masovými demonstracemi, jsou schopni na naše potlačení zneužít silových prostředků, kterými jsme je vybavili a dál platíme jako občané na svou ochranu.

Všichni jsme většinově pochopili, že tak nemá a nesmí vypadat a fungovat svět kolem nás, který jsme jako občané po generace, za cenu svých obětí, budovali pro sebe a své děti, pokud náš život má mít smysl. Sami jsme se svými volbami postupně zbavili všech nástrojů k nápravě stavu přesto, že Ústavy většiny zemí nás občany dál považují (papírově)za jediný zdroj moci ve státě. Asi není nutné připomínat, že lidstvo takové situace již zažilo a vždy řešilo krvavými převraty a válkami.
  Zdá se, že stojíme na pokraji podobných výbuchů lidské nenávisti, vyvolané účelovým utrpením. Že šílenci se dostali ke kormidlům světa, a my občané na ně už nemáme.
Není to však pravda. Je to jen uměle vyvolané zdání, propaganda, uměle vytvářený a dobře placený obraz světa zkorumpovanými politiky, úředníky, fušery, pavědci a médii. Spoléhají, že my občané, jimi zbavení možností se scházet a přístupu k informacím, jsme odkázáni na to, co nám oni sdělují.

Co tedy dělat?
1)Nic nebrat jako hotovou věc, vždy konfrontovat s logikou, zda nám to slouží a nebo nás to poškozuje, zda máme možnost ověření si tvrzení, vždy pátrat po pravdě. Nic nebrat jako povinnost, ale přijímat jen svou svobodnou volbu- my občané jsme zdroj moci, nám mají všechna rozhodnutí sloužit, ne nás ohrožovat, omezovat, bránit nám naplňovat svá Ústavní práva. Nepůsobí li něco tak, bránit se všemi prostředky, dostávat původce nám nepřátelských rozhodnutí pod tlak, zveřejňovat jejich autory a dostávat je pod osobní odpovědnost, pod soudní a trestně právní přezkum, pod svůj výběr koho podporovat a koho bojkotovat. Vracet institucím jejich původní účel- naši ochranu, obranu a podporu, neboť stát jsme my všichni a pokud někdo stát zneužívá proti svým občanům, musí být odhalen, potrestán a ze státních institucí odstraněn. Obnovovat tento postup jako všenárodní, bez dělení se na proudy a politiku. Podporovat občanské, profesní, společenské iniciativy na obranu nás občanů před zvůlí a manipulací, podporovat četnost našich shromáždění, vzájemnou komunikaci, bránit a obnovovat život všude, kde je narušován vnějšími tlaky.

2)Obyvatelstvo potřebuje nutně a urychleně nové naděje, opory a  jistoty růstu, obnovu života v předvídatelném, přátelském a spravedlivém prostředí, novou budoucnost a to vše již pod svým vlivem, ze své pravé vůle. Udělejme vše pro vytvoření jednotné politické síly, která začne důsledně vycházet z našich zájmů a potřeb jako občanů ČR, podrobí přezkumu vše, co mluví a zasahuje do životů občanů a zamezí jakékoliv neoprávněné a nedůvodné regulaci, šikaně a zvyšování nákladů obyvatel. Začněme ihned obnovu naši domácí ekonomiky tím, že na územích, tvořících základ státu a naši země, to je v obcích, městech, začneme za pomoci zde nově zakládaných a obnovovaných občanských aktivit, podporujících rozvoj místní ekonomiky, společenského života, zde vytvářet nový start života občanů a státní správy. Odsud lze takový vývoj přinést do vyšších pater vedení a správy území, států a jejich nadstavby.
Do obcí a měst je třeba vrátit rozvoj řemesel, výroby, služeb, obchodu, vzájemné směny a propojit se s dalšími místy ČR a zahraničí. Začněme to vše zde budovat, obnovovat, rozšiřovat a tím podporovat nový start tuzemské ekonomiky, jako základu veškerého dalšího rozvoje. To obce a města nezvládnou sami. Vytváří se tak z Vás dobrovolníků, dobrovolná organizace STARTUJ  VZHŮRU   ČESKO  - STARTUPCZ- od obcí, přes EU až do Vesmíru. Až do Vesmíru proto, že Vesmír kolem nás je plný všeho co lidstvo potřebuje, je to prostor dalšího rozvoje lidstva. Mnozí si to již uvědomují a z oboru pro vyvolené, speciálně trénované  to převádějí na zatím drahý, ale prostor pro každého i invalidního občana.

Bez stanov, bez poplatků, jen koordinace těch, co se mezi nás masově přidávají, protože pochopili,, že  není na co čekat a musíme to vzít sami do svých rukou. Koordinovaných  vedením, tvořeným z Vás, z těch nejosvědčenějších, každý podle svých možností a dovedností, po seznámení se se vším potřebným v organizační síti organizace. Hodláme do obcí a měst, kde proto vzniknou podmínky, přisunout nové lidi, nové kapacity, nové finanční zdroje, a to trvale a nebo dočasně na start růstu a překonání obav a nedůvěry v nové.

Stojíme v r 2022 před volbami nových zastupitelstev a ta už by neměla představovat vítězství ve sporech stran a hnutí, ale společný jednotný proud obnovy občanského vlivu na veškeré dění, opírající se o zásadu, kolika hlasy byli zastupitelé zvoleni, tolik stačí v místním referendu na jejich odvolání a to pod sankcí, k níž se sami zavážou. Lidem leží peníze na účtech zžíraných inflací. Obce a města budou novými zárukami a příležitostmi k jejich zhodnocení nad inflaci. Příliv příjmů do obcí zajistí příliv občanů, kteří obci pomohou tím, že si zde zřídí trvalá bydliště, pracovní místa, zřídí provozy. Dobrovolníci ze STARTUPCZ, kteří v obcích a městech, všude kde to půjde, budou nový start obcí organizovat a realizovat, by měli být jak místní z obcí a měst, tak i ti, co jsou ochotni do těchto míst dojíždět a nebo trvale se nastěhovat a pomoci zde s obnovou ekonomiky a společenského života. My ve STARTUPCZ ze zájemců vytvoříme organizované skupiny, proškolené námi v dovednostech k tomu potřebných, hmotně Vás zainteresujeme na výsledcích.

Hlaste se , kontaktujte nás na emailu: startupcz@email.cz, na SMS 602 736  953, nebo níže uvedeným formulářem.  Dejme se do toho- HEJ RUP.