NENECHTE SE OKRÁDAT, OBELHÁVAT, MANIPULOVAT.
                    Pro ty co ekonomicky myslí, je čas a existuje způsob, se toho zbavit.


Nejen Koronavir a nezvládaná migrace odhalily, že v čele není dost schopných. Rozhodnutí poškozující ekonomiku a  životy lidem nemají odvolání, srozumitelná odůvodnění, přezkoumatelné důkazy, ani odpovědnost osob. Je čím dál těžší najít čemu věřit, na co se spolehnout, čím se řídit. Politické strany, volby, petice, demonstrace, občanská neposlušnost nic nemění.  

           Přicházíme  s jednoduchým projektem jako řešením, umožňujícím změnit svět alespoň občanům, schopným samostatně ekonomicky myslet a jednat. 

 Je založen na nalezení těchto občanů, sdružení jejich dovedností, zkušeností, možností a financí, které si mohou dovolit vložit do společně vlastněné a užívané organizace - Hradního Spolku. Spolku, jako nové, ekonomicky silné, rychle rostoucí občanské hospodářské organizace, která zde chybí. Organizace, schopné soutěže s největšími hráči na trhu, schopné sdružené zbavit problémů a uspokojit jejich potřeby. 

Pro občany je to:
- největší, protože jim umožňuje napřímo ovládat společně sdružené a  vlastněné miliardy.
- nejlepší, protože obnovuje život kulturních památek, tím i paměť a zkušenost národa a země.
- nejužitečnější, protože vytváří tisícům lidí nový růst, nové jistoty, nové možnosti, výdělky, perspektivu, nový smysl života.
-nejdůležitější, protože nemají co ztratit, ale získat mohou všechno.
- co lze nazvat Finanční sebeobrana občanů:

Zamilujte se  do myšlenky spolu se sobě podobnými vybudovat společnou ekonomicky silnou organizaci, obnovit společně užívaný, rozsáhlý středověký hrad jako své centrum, rozvinout zde moderní centrum on-line mezinárodních obchodů jako neomezeného zdroje výnosů, zaměstnanosti, uspokojování potřeb, základ vzájemné spolupráce a podpory. Vytvořte tak  příklad pro statní a pro sebe a sobě podobné svůj vlastní svět, bez manipulací, lhaní a okrádání.

My jsme pro to udělali:
1) založili společně vlastněnou organizaci Hradní Spolek, organizační, právní a ekonomický prostor pro sdružování sil a prostředků, zdroj ekonomické síly a všeho potřebného pro sdružené. Emituje členské podíly, které je možné získat vstupním členským příspěvkem a sdružit se tak ve Spolku.
2)pronajali pro Spolek na 90 let s předkupním právem rozsáhlý středověký hrad s 12 ha pozemků v blízkosti mezinárodních obchodních a dopravních center Vídně, Bratislavy, Prahy, Brna jako společenské a obchodní centrum sdružených, prostor pro jejich sdružování, seberealizaci, podnikání, zážitky, aktivní odpočinek.
3)vynakládáme prostředky na propagaci tohoto řešení. Shromažďujeme zájemce, odborníky, finanční prostředky na přípravu obchodní a výnosové expanze.

Vy prosím udělejte:
1) vstupte mezi nás. Nic neriskujete, nemáte povinnosti, jen možnosti, příležitosti, podporu ostatních, společného kapitálu a majetku. Co sami nezmůžete, takto zmůžete snadno.
2) pomozte s obnovou a využitím hradu, vznikem on-line obchodního centra s využitím novinek IT a zázemí hradu. Využijte hrad a činnosti Spolku na něm, ke své nabídce produktů, dovedností pro rozvoj zdejších obchodů, služeb, zážitků.
3) pomáhejte sdílet a šířit informaci o tomto řešení, jako cesty ven ze současných problémů. Získávejte pro účast ve Spolku další.
4) projekt je prioritně určen k pomoci občanům ČR překonat krizi, kterou si nezpůsobili. Je určen i občanům světa, kteří v ČR, ve spolupráci s místními, mohou odstartovat a rozvíjet své dovednosti, možnosti. Mohou zde, uprostřed Evropy, na hradě, v mezinárodním on-line obchodě, najít nové příležitosti, přátele, své štěstí a jistoty růstu. Zakládáme tak  nový  moderní občanský ekonomický prostor v ČR, navazující na  historii, partnerský se světem.  Tak pojďme do toho. Hned.