STARTUPCZ.EU = STARTUJTE VZHŮRU S ČESKEM UVNITŘ EVROPY
Nejen Koronavir a nezvládaná migrace odhalily nedostatek schopných. Je čím dál těžší najít čemu věřit, na co se spolehnout, čím se řídit. Je čas vzít osud  svůj a své země do svých rukou.

           Přicházíme  s jednoduchým projektem jako řešením, umožňujícím změnit svět alespoň občanům, schopným samostatně ekonomicky myslet a jednat. 

 Je založen na nalezení těchto občanů, sdružení jejich dovedností, zkušeností, možností a financí, které si mohou dovolit vložit do společně vlastněné a užívané organizace - Hradního Spolku. Spolku, jako nové, ekonomicky silné, rychle rostoucí občanské hospodářské organizace, která zde chybí. Organizace, schopné soutěže s největšími hráči na trhu, schopné sdružené zbavit problémů a uspokojit jejich potřeby. 

Pro občany je to:
- největší, protože jim umožňuje napřímo ovládat společně sdružené a  vlastněné miliardy.
- nejlepší, protože obnovuje život kulturních památek, tím i paměť a zkušenost národa a země.
- nejužitečnější, protože vytváří tisícům lidí nový růst, nové jistoty, nové možnosti, výdělky, perspektivu, nový smysl života.
-nejdůležitější, protože nemají co ztratit, ale získat mohou všechno.
- co lze nazvat Finanční sebeobrana občanů:

Zamilujte se  do myšlenky spolu se sobě podobnými vybudovat společnou ekonomicky silnou organizaci, obnovit společně užívaný, rozsáhlý středověký hrad jako své centrum, rozvinout zde moderní centrum on-line mezinárodních obchodů jako neomezeného zdroje výnosů, zaměstnanosti, uspokojování potřeb, základ vzájemné spolupráce a podpory. Vytvořte tak  příklad pro statní a pro sebe a sobě podobné svůj vlastní svět, bez manipulací, lhaní a okrádání.

My jsme pro to udělali:
1) založili společně vlastněnou organizaci Hradní Spolek, organizační, právní a ekonomický prostor pro sdružování sil a prostředků, zdroj ekonomické síly a všeho potřebného pro sdružené. Emituje členské podíly, které je možné získat vstupním členským příspěvkem a sdružit se tak ve Spolku.
2)pronajali pro Spolek na 90 let s předkupním právem rozsáhlý středověký hrad s 12 ha pozemků v blízkosti mezinárodních obchodních a dopravních center Vídně, Bratislavy, Prahy, Brna jako společenské a obchodní centrum sdružených, prostor pro jejich sdružování, seberealizaci, podnikání, zážitky, aktivní odpočinek.
3)vynakládáme prostředky na propagaci tohoto řešení. Shromažďujeme zájemce, odborníky, finanční prostředky na přípravu obchodní a výnosové expanze.

Vy prosím udělejte:
1) vstupte mezi nás. Nic neriskujete, nemáte povinnosti, jen možnosti, příležitosti, podporu ostatních, společného kapitálu a majetku. Co sami nezmůžete, takto zmůžete snadno.
2) pomozte s obnovou a využitím hradu, vznikem on-line obchodního centra s využitím novinek IT a zázemí hradu. Využijte hrad a činnosti Spolku na něm, ke své nabídce produktů, dovedností pro rozvoj zdejších obchodů, služeb, zážitků.
3) pomáhejte sdílet a šířit informaci o tomto řešení, jako cesty ven ze současných problémů. Získávejte pro účast ve Spolku další.
4) projekt je prioritně určen k pomoci občanům ČR překonat krizi, kterou si nezpůsobili. Je určen i občanům světa, kteří v ČR, ve spolupráci s místními, mohou odstartovat a rozvíjet své dovednosti, možnosti. Mohou zde, uprostřed Evropy, na hradě, v mezinárodním on-line obchodě, najít nové příležitosti, přátele, své štěstí a jistoty růstu. Zakládáme tak  nový  moderní občanský ekonomický prostor v ČR, navazující na  historii, partnerský se světem.  Tak pojďme do toho. Hned.