O našem projektu

Hradní spolek je občanské sdružení, které si klade za cíl obnovit historickou kulturní památku tak, aby se stala schopnou plně uspokojovat současné i budoucí potřeby  rozvoje české rodiny, ekonomiky 
a společnosti zejména v okolním Euroregionu. 
Konkrétně chceme díky sdružení prostředků Hradního Spolku zde vybudovat bydlení přímo na hradě Dolní Kounice a bezprostředním okolí, vybudovat obchodní IT centrum koordinujícím výměnu výrobků, služeb s celým světem, celou řadu služeb  a výnosy užívat prostřednictvím benefitů pro členy Hradního Spolku. Je možné, že pokud sdruží Spolek dostatek financí, a členové se tak rozhodnou, Spolek celý hrad odkoupí a členové Spolku se pak stanou po dobu svého členství i spolumajiteli hradu Dolní Kounice i s jeho pozemky, lesy... 

- Co získám členstvím v Hradním Spolku -

1) čestné členství v prestižním Hradním Spolku (dále jen Spolek) a přednostní právo nabízet své dovednosti, služby a produkty na akcích Hradního spolku.

2) budu pasován na Rytíře Zlatého Lekna
a získám čest vlastnit zdobný Certifikát Rytířských Privilegií
- bronzový, stříbrný nebo zlatý

3) vstup zdarma na akce pro členy Spolku, slevu na všechny ostatní akce
na hradě Dolní Kounice

4) stanu se po dobu mého členství uživatelem, později spolumajitelem hradu ze 12. století
s jeho rozsáhlými pozemky
, poznám pocity feudála bez jeho odpovědnosti a nákladů*

5) získám podíl na benefitech Spolku (jako nezisková organizace spolek všechen výtěžek
ze svých činností užívá sama k naplnění účelu svého vzniku prostřednictvím svých členů), který může být i dědičný. Zakládám tak podíl na významném majetku a jeho výnosech sobě do penze a svým potomkům. Mohu získaný benefit využít mj. i na platbu členství ve Spolku na další období. Výše benefitů se odvíjí od výše celkového vkladu PO nebo FO do spolku za dobu jeho členství.  

6) přednostní právo získat práci ve Spolku. Spolek bude postupně budovat vlastní správní management, systém spolupracovníků a dodavatelů

7) možnost zřídit si na hradě Dolní Kounice prestižní VIP doručovací adresu
- jako osoba nebo firma- člen Spolku

8) trvale skvělý pocit, že podporuji a obnovuji památku z hrdých dob českých dějin,
dob vlády Přemyslovců

9) zápis svého jména v Kronice hradu jako obnovitel a ochránce hradu, neboť o kom není
v kronikách zápis, jakoby ani nežil

10) podporuji projekt, který se rozvíjí zde doma, mně před očima, budu jej mít pod dohledem

11) mám také možnost dát někomu dokonalý a velmi originální dárek- koupit mu členství
ve Spolku a tím i rytířský titul s privilegii ručenými Certifikátem Rytířských Privilegií,
se všemi dalšími benefity v době členství obdarovaného

12) získám podporu Spolku a jeho členů pro svůj růst jak osobní tak podnikatelský, pro uspokojení svých potřeb a stejně tak i pro své potomky

1994 - 2020

— NÁŠ PŘÍBĚH —

Firma vlastnící t.č. Hrad Dolní Kounice se o hrad stará a opravuje jej již 26 let výhradně z vlastních zdrojů. Máme opraveny všechny střechy, krovy, přístupové cesty, okolí hradu, kompletně je rekonstruovaná hradní sýpka i kastelánský dům, dostavěno mnoho hospodářských stavení, upravená hradní louka a hrad vybaven mnoha splachovacími WC a koupelnami, v opravených budovách i centrálním topením, elektrickým osvětlením, restaurační kuchyní, venkovním barem, zastřešenými pódiem a tanečním parketem na louce,
na 1. hradním nádvoří vyhlídkovým pódiem, má v provozu hradní studny, hradní vinárnu, několik svatebních sálů, zastřešenou venkovní kuřárnu, udržovaný okolní les i parkoviště, je provedena bohatá výsadba stromů, květin atd. Práce je uděláno mnoho, ale sami celý hrad opravit nezvládneme.  *Proto se firma rozhodla hrad sdílet s veřejností prostřednictvím Hradního spolku, kterému hrad nyní propůjčuje a ráda časem i odprodá, a tím bude hrad patřit Moravanům a Čechům, kteří se zde podle pověsti za dob válek Fridricha I. Barbarossy Kounickou Frankovkou usmířili, a již nikdy poté spolu neválčili. Tak se hrad z dob Přemyslovců může stát hradem lidu. Doufáme, že se tato idea bude líbit i Vám, vyjímečným lidem, kteří chtějí od života víc, než jen se narodit a zemřít. Lidem, kteří chtějí významným způsobem ovlivnit svět, společnost, psát novodobou historii...prostě Vám!
Děkujeme