— O nás —

Co chceme v nejbližším období:

-dát možnost všem schopným, aktivním, rozhodným, změnit se z cyklisty ztraceného v horách překážek, na vyhledávaného profesního specialistu, bohatého obchodníka, zajištěného rentiéra

-vybudovat ekonomicky silnou organizaci, Hradní Spolek sdružením finančních prostředků od investorů a z vlastní činnosti. Sdružením zajímavých, schopných, akčních členů ve Spolku a partnerů kolem Spolku

- vyhledat, propojit, zapojit vše nejskvělejší, co dosud internet, IT a lidé kolem nich umí, i o čem teprve přemýšlí. Dát obchodu nový smysl. 

- Co nejdříve dokončit obnovu a vybavení historické kulturní památky ČR, hradu a zámku Dolní Kounice u Brna na centrum a základ dalšího rozvoje celého Investičního projektu Hradní Spolek, schopné uspokojovat potřeby sdružených. S citem pro zachování historicky cenných stavebních prvků a historického charakteru nemovitosti zde vybudovat Světové Internetové Obchodní Centrum-WIKICASTEL, opřené o možnosti Hradu, IT, sdružení schopných lidí v Hradním Spolku.

 -vytvořit pohotový kapitál na jeho rychlé zhodnocování a využití v přicházející době investičních příležitostí. 

--vyhledat, vytvořit a shromáždit zde nabídku takových příležitostí, obchodů a dovedností, že probudí ve světě neodkladnou chuť a potřebu sem zamířit, navázat na zdejší nabídku a poptávku, obchodovat, setkávat se, domýšlet, rozvíjet, oslavovat, aktivně odpočívat. .

-Využít a racionalizovat skutečnost, že už dnes hrad nabízí množství zážitků a služeb, místa pro setkávání se, společné aktivity, společné podnikání. 

Výhody Vaši účasti v projektu:

- Již od počátku se stáváte za relativně malý náklad -svůj vstupní členský příspěvek- spolumajiteli celé, stále rostoucí organizace Spolku, disponující rozsáhlým majetkem a aktivitami. Účastníkem událostí a činností, k nimž by jste se jinak nikdy nedostali. Podílníkem na vzniku skvělých věcí, výnosech, o kterých by jste se nikdy ani nedozvěděli. Rytíři, obnoviteli a ochránci hradů. To automaticky zvyšuje Vaše společenské postavení  jako zajímavého klienta a partnera pro každého. Titulem Rytíře, osvědčeným Certifikátem, získáváte celou řadu práv a privilegií při využívání aktivit a  služeb Hradu.

- Získáváte doživotní (po dobu členství) a dědičné (vstoupí-li dědic do členství) právo na benefity z výnosů Spolku, podobně jako u akcií. O velikosti především dle Vašeho podílu členských příspěvků, vůči podílům ostatních členů. 

-Jste součástí zrodu a rozvoje Světového Internetového  Obchodního Centra WIKICASTEL, s přáteli a privilegii v celé světové obchodní síti WIKICASTEL. Využití  historické kulturní památky na centrum moderních informačních technologií, propojených pro praxi dneška a budoucnosti. Už navždy můžete říkat- byl jsem u toho.

- S částkou 10 000Kč(400Euro) sami vyřešíte jen málo co. Vkladem do Spolku, však už jako člen Spolku disponujícího silným sdruženým kapitálem, získáváte zázemí, které budí respekt a je  spolehlivou podporou Vašeho růstu.

- Nad výše uvedené, již od samého počátku vzniku členství
*můžete získávat vouchery, slevy, privilegia na aktivity na hradě 
*můžete zde vybudovat pro sebe nové příjmy
*můžete začít vydělávat na provizích
* nebudete již nikdy sami a zapomenuti
* Nejméně jedenkrát v roce budete pozváni na seznamovací setkání členů na hradě s pohoštěním a bohatým programem, Ti, co se nebudou moci dostavit, budou informováni  per rollam.

Co dělat? Jaké jsou další kroky abych se stal(a) členem? Klikněte na tlačítko 

Chcete-li být jen Partnerem Hradního Spolku klikněte na tlačítko