— Žijte jinak —

Jak je to teď.
Život lidem nejvíce usnadňuje a nebo komplikuje:
-nedostatek peněz, nedostatek potřebných informací, nedostatek produktů nezbytných k životu (potravin, energie, léků...) a jsou-li na hrozby života sami.

Veškerý vliv a moc států, nadnárodních korporací, bank, mediálních kartelů, obchodních řetězců vznikl z toho, že jsme jim začali platit pravidelně daně, poplatky. Svěřovali své volné prostředky, svěřili jim starost o své potřeby. Uvěřili, že oni to za nás a pro nás udělají vše lépe a zbaví nás starostí. Sami víte, jaká je praxe. Nějak to funguje, ale každý otřes jako třeba coronavir odhalí, jak je to zranitelné pro ty, co nemají ani informace, ani peníze, ani obchod pod svým vlivem a musí spoléhat na to, že pouze takto, jak jinými předkládáno, je to možné, bez možnosti přezkumu a nebo vlastní iniciativy .

Ale nemusí to tak být. Lze tak žít, nelze- li zatím jinak, ale je třeba vedle toho začít budovat nové společenství, propojené po celém světě, kde to nejdůležitější pro svůj život budeme mít pod palcem ve Společné organizaci, Hradním Spolku. Stačí prostě jen začít žít JINAK. Máte to ve svých rukách, činech, snadno a relativně rychle.

Svět a život na něm je krásný, příjemný, bohatý, máte-li všude své známé, přátele, o které se lze opřít, s nimiž lze komunikovat, vyměňovat si hodnověrné informace, porovnávat s těmi z jiné části světa. Setkávat se, navštěvovat se, vyměňovat pobyty své, svých dětí a firem. S nimiž lze obchodovat, k nim cestovat, vzájemně si poskytovat služby a své možnosti. K tomu stačí jedna společná organizace, tak proč ne společný Hradní Spolek prostřednictvím svých členů, partnerů, organizací, poboček, franšíz?

Obchodování, cestování, výstavba svých bydlení, firem jsou bezpečné, spolehlivé a levné, je-li to uvnitř jedné společné organizace a nebo prostřednictvím společné organizace, kde se všichni znají a mohou si poskytnout záruky. Ano Hradní Spolek se svými členy a partnery takovým jsou.

A na vše potřebné peníze? Snadno zjistíte, že po kapsách , zásuvkách stolů, na zbytečně nákladných účtech, Vám různě leží peníze, o kterých ani nevíte a k ničemu je nepoužíváte. Dáte-li je však dohromady, sdružíte- li je formou darů a členských příspěvků do jedné společné organizace, zde Hradního Spolku, stanete se spoluvlastníky velkého a silného kapitálu, který si snadno půjčíte, za který snadno pořídíte potřebné, který vám společně,  ale i individuálně vydělá nové peníze, umožní pořídit nová zařízení pro uspokojení svých potřeb. Už nebude ležet bez užitku, nebudete mít k němu daleko, nebudete mít s ním náklady, ale výnosy, benefity, prospěch. A  bude již velmi silný, Váš a schopný řešit Vaše potřeby. 

A souhrnně?  Žijte jinak, žijte s námi !
Stanete se nezávislými na množství jiných institucí , svobodnými ve svém rozhodování, neokrádanými předraženým zbožím a službami, uprostřed ověřených a proto využitelných informací, s dostupnými sdruženými penězi ke své dispozici, Vaše budoucnost už opět bude Vaše. Přitom to vše výše uvedené máte ve svých rukou, pod svou kontrolou, ke svému využití. Stačí vstoupit mezi nás:

Připouštíme i to, že někteří z Vás mohou mít problém se vstupem spojeným s vkladem vstupního členského příspěvku a vůbec se vstupem do nějaké nové organizace. Ano, můžete začít svůj nový život i vedle Spolku, jako jeho partneři, ne členové. Sice nebudete jeho spolumajiteli a spolumajiteli jeho majetků a aktiv, nebudete získávat žádné benefity, nebudete rytíři, ale můžete se seznamovat s konkrétními činnostmi Spolku, uzavírat s ním dohody o provedení práce, o pronájmu prostor a majetků, kterými disponuje, dohody o dočasném pracovním poměru, provizní smlouvy, prostě můžete začít hned něco dělat, na co si troufnete, co by jste rádi, nebo čím by jste chtěli upozornit na  své dovednosti a podpořit další růst Spolku i svůj. Stačí vyplnit přiložený kontaktní formulář a vyjádřit nezávazně svou představu:

A příležitost pro ty co nejraději jen fandí ? Ano, můžete tento projekt obnovy ekonomické svobody a soběstačnosti lidí a kulturní památky ČR- hradu a zámku Dolní Kounice u Brna, třeba jen podpořit  jakýmkoliv peněžním darem, neboť i hrady a paláce Britské královny vybírají do pokladniček. Umožňuje se  tak  občanům vyjádřit svou podporu  a zájem o zachování  a další rozvoj   historického kulturního dědictví lidstva, bez ohledu na jeho současné vlastnictví, zde i podporu občanům, kteří se rozhodli jednat. Pokud se tak rozhodnete, můžete poslat libovolnou částku na číslo účtu 286296678/0300 a jako Variabilní symbol uveďte datum platby-např. 16.02.2019 ve tvaru 160219 a symbol pro dar v podobě 11, tedy Variabilní symbol v podobě 16021911 a do poznámky napište Dar a můžete i své jméno. Pokud budete potřebovat potvrzení o daru, spojte se s námi na kontaktech Hradního Spolku a uveďte údaje na své platbě.  Dáte-li nám jako dárci Váš kontakt, odměníme Vás za Vaši podporu.